Cenník kurzov

jednorazový vstup (60 min.) - 6 € je možný iba na "otvorené hodiny

mesačné (4x60 min.) - cena 20 EUR

5-týždňové (5x60 min.) - cena 30 €

 

Platnosť kartičiek je obmedzená na obdobie daného kurzu !!!

 

Pemanentka na 10 hodín (10x60min.) - cena 50 €

Permanentka sa využíva iba na otvorené hodiny !!! 

Poznámka :

- Permanentku smie využívať iba jedna osoba 

- je nepoužiteľná na mesačný alebo 6 týždňový kurz

- je neprenosná

OH  -  Otvorená hodina

Prihlasovať sa môžete na : https://www.caly.sk/zavazna-prihlaska/

mail : caly.latino@gmail.com

tel.kontakt : 0948/112 116